Tillbaka
 • Lena Johansson

  är anställd som ekonom på Stevali Group från den 7 januari 2010. Hon har tidigare arbetat som redovisningsekonom, och under flera år med fokus på den asiatiska marknaden. På Stevali ska hon ansvara för all redovisning och löner inom bolaget. Lena studerade ekonomi på bl.a. Eductus och Frans Schartau i Stockholm.  

 • Niclas Hasslund

  är från den 7 januari 2010 ny säljare på Stevali Sales i Stockholm. Niclas har 10 års erfarenhet av marknadsbearbetning och försäljning, främst inom bygg, entreprenad och dagligvaruhandeln. Han kommer närmast från Siemens Building Technologies där han var anställd som projekt- och entreprenadsäljare.

 • Anna Sterling

  är anställd fr o m 11 januari 2010 som grafisk formgivare och projektledare på Stevali Production. Anna är utbildad grafisk formgivare, och gjorde under utbildningen sin 20 veckor långa praktik på Stevali. Hon har tidigare läst kurser inom textkommunikation, grafisk kommunikation och layout.

 • Lena Maria Nordstrand

  är förlagschef på nystartade Nypon förlag, en filial till danska Specialpedagogiska förlaget. Nypon förlag ger bland annat ut lättlästa böcker för barn och ungdomar med lässvårigheter. Lena Maria har tidigare varit vd och förlagschef för Bokförlaget Hegas.

 • Helin Sepa

  anställdes den 15 november som Art Director och platschef på Stevali Productions kontor i Tallinn. Helin har 10 års internationell erfarenhet som designer från reklambyrån Saatchi & Saatchi och flera av Estlands största månadsmagasin. Hon föreläser även i grafisk design på universitetet i Tallinn.

 • Malin Leveau

  började 1 november som marknads- och försäljningschef för Kabusa Böcker. Malin kommer närmast från en position som marknadschef på Dorma Scanbalt AB. Hon kommer att arbeta med Kabusas strategiska marknadsarbete och fungera som direktkontakt för återförsäljarna.

 • Lars-Eric Hermansson

  är från den 1oktober förlagschef för det nystartade förlaget Votum Förlag AB, som är baserat i Karlstad.   Han har tidigare varit anställd inom Libris Media AB där han de senaste åren varit ansvarig för bokutgivningen inom Gullers Förlag.

 • Terése Björsenius

  jobbar som grafisk formgivare på bokproduktionsbolaget Nygren och Nygren sedan början av juni. Hon har tidigare gått reklam- och grafisk form på Beckmans designhögskola.

 • Maja Jernström

  är från den 1 september 2009 ny resurs på Stevali PR & marknadsföring. Maja har en bakgrund som marknads-kommunikatör, DIHR och litteraturvetare. Hon har tidigare arbetat på Näsby Parks Bokhandel, Bilda Förlag och Historiska Media.

 • Jennifer Lindström

  är sedan sommaren 2009 ny projektledare på Stevali Production. Hon har tidigare läst förlags- och bokmark-nadskunskap i Lund, och har sedan innan en examen i Kultur- och kommunikations-vetenskap, med litteratur-vetenskaplig inriktning.